Danışmanlık

Asansör ve Yürüyen Merdiven konularındaki hizmetlerimiz, asansör sektöründe uzun yıllara dayanan tecrübeli mühendis kadrosu tarafından verilmektedir. Ekibimizin başında Schindler ve Kone firmalarında üst düzey yöneticilik ile üç dönem AYSAD (Asansör ve Yürüyen Merdiven Sanayicileri Derneği) başkanlığı görevi yapmış Mühendis Selçuk Dikmen bulunmaktadır.

Söz konusu hizmetler dört ayrı bölümden oluşmaktadır: Tasarım, İhale, Montaj ve Denetleme.

Tasarım Süreci: Önce binanın kullanım şekli ve sağlaması istenen kriterlere göre binanın trafik analizlerinin yapılarak Asansör ve Yürüyen Merdiven’lerin tasarımları – adet / kapasite / hız / kuyu boyutlarının belirlenmesi – yapılmaktadır. Örnek Analiz halen Dünya’nın en gelişmiş Asansör Trafik Analizi Yazılımı olan ELEVATE’in (Peters Research) en son versiyonu ile yapılmaktadır.

İhale Süreci: Daha sonra tasarlanan ünitelerin mimari adaptasyonları yapılarak İhale Teknik Şartnamesi hazırlanmakta ve katılan Firmaların teklifleri İşveren’e karşılaştırılabilir şekilde sunulmaktadır. İhaleyi üstlenen Firmanın yerleşim ve detay çizimleri kontrol edilmekte ve bir İş Programı oluşturulmaktadır.

Montaj / Uygulama Süreci: Daha sonra, eğer istenirse montaj aşamasında Malzeme sevkiyat ve Montaj programına uygunluk kontrollerini yapılması, montaj sonundaki Testleri izlenmesi ve işin kabulu için oluşturulacak “Kabul Heyet’inde” yer alınması bu kapsamdadır.

Denetleme: Montaj safhasındaki veya montajı tamamlanıp kullanıma açılmış projelerde saha denetimleri yaparak işin hızlandırılmasını sağlamak ve/veya yapılan işlerin sözleşmeye uygunluğunu kontrol ederek İşveren’e raporlamak denetleme çerçevesinde verilen hizmetimizdir.

Dünya’nın en gelişmiş Asansör Trafik Analizi Yazılımı olan ELEVATE’in (Peters Research) en son versiyonu ile yapılmaktadır.

Örnek analizler için tıklayınız.REFERANSLARIMIZ için tıklayınız.

.